من عاشقانه دوستش دارم
و او عاقلانه طردم می کند
منطق او، حتی از حماقت من هم احمقانه تر است!
+ تاریخ دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 ساعت 9:57 نویسنده sara |